Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonuje się w przypadku, gdy brakuje dokumentacji lub materiałów określających przebieg granic działek ewidencyjnych. Dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych uzyskuje się poprzez czynności geodezyjne.

Pracę, jaką jest ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, geodeta zgłasza we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Prace geodezyjne w tym przypadku, to, poza pracą w terenie, przede wszystkim analiza istniejących dokumentów lub materiałów i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Dokumentacja zostaje w postaci operatu technicznego przekazana do właściwego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w którym zgłoszono pracę.

wyniku pracy wykonanej przez geodetę zainteresowane strony znają przebieg granic działek ewidencyjnych w terenie, a na podstawie sporządzonej i przekazanej przez geodetę dokumentacji, zostają zaktualizowane dane ewidencyjne.