Ewidencja Gruntów i Budynków (Kataster Nieruchomości) to rejestr zawierający informacje o gruntach, budynkach i lokalach oraz właścicielach, władających czy gospodarujących nimi.

Jako geodeta zajmuję się różnego rodzaju pracami geodezyjnymi związanymi z Ewidencją Gruntów i Budynków. W celu zaktualizowania danych zawartych w Katastrze Nieruchomości, geodeta musi zgłosić pracę we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zakupić niezbędne dokumenty, w zależności od charakteru pracy. Geodeta przeprowadza analizę zakupionych materiałów, wykonuje niezbędne czynności terenowe oraz opracowuje ich wyniki. Jak w każdym przypadku pracy, która podlega obowiązkowi zgłoszenia, geodeta przekazuje do właściwego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operat techniczny.

Jako geodeta uprawniony zajmuję się między innymi pracami związanymi z aktualizacją danych dotyczących:

  • Gruntów – np. ich położenia, określenia granic, czy określenia powierzchni użytków gruntowych i innych danych.
  • Budynków – np. ich położenia, przeznaczenia, czy określenia funkcji użytkowych i innych danych.
  • Lokali – np. ich położenia, funkcji użytkowych i innych danych.