Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych jest czynnością geodezyjną na potrzeby budownictwa.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych jest to ogół czynności wykonanych przez geodetę. Są nimi przede wszystkim pomiary sytuacyjne i wysokościowe w oparciu, o które geodeta sporządza dokumentację geodezyjną zawierającą dane o rozmieszczeniu obiektów budowlanych, będących przedmiotem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W wyniku prac geodeta opracowuje również mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Dokumentacja geodezyjna, która zawiera wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych jest potrzebna do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Jako geodeta zajmuję się geodezyjnymi inwentaryzacjami powykonawczymi różnego rodzaju obiektów budowlanych:

  • budynków zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych,
  • budowli,
  • sieci uzbrojenia terenu.