Geodezyjny pomiar sytuacyjny to czynności techniczne, które polegają na określeniu położenia szczegółów terenowych – ich wielkości, kształtu, czy wzajemnego położenia względem siebie. Dzięki pomiarom sytuacyjnym możliwe jest przedstawienie obrazów szczegółów terenowych na powierzchni odniesienia w odpowiedniej skali.

Geodezyjny pomiar wysokościowy to czynności techniczne, które polegają na określeniu wysokości punktów szczegółów terenowych w stosunku do powierzchni odniesienia. Jest wykonywany z wykorzystaniem metod, technik i technologii, które zapewniają odpowiednią dokładność.

Jako geodeta zajmuję się różnego rodzaju pomiarami sytuacyjnymi i wysokościowymi, nie tylko w związku z pracami, które podlegają zgłoszeniu we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ale również tymi, które takiego zgłoszenia nie wymagają. Poniżej kilka przykładów:

  • pomiary powierzchni,
  • pomiary objętości,
  • niwelacja terenu,
  • pomiary różnic wysokości,
  • pomiar wysokości punktów niedostępnych,
  • i inne.