Podział nieruchomości polega na podzieleniu jednej działki na kilka mniejszych. Podział nieruchomości dzieli się na trzy etapy:

  • podział geodezyjny – fizyczne wydzielenie dwóch lub większej liczby działek. Podlegają mu nieruchomości gruntowe i budynkowe. W trakcie tego etapu podziału nie dochodzi do zmiany dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Następstwem podziału geodezyjnego jest podział ewidencyjny,
  • podział ewidencyjny, czyli wprowadzenie zmian dotyczących nowo wydzielonych działek z działki pierwotnej. Należą do nich między innymi: numery nowo wydzielonych działek ewidencyjnych, powierzchnie tych działek, powierzchnie i rodzaje użytków gruntowych czy klasy bonitacyjne gruntów. Zmiany wprowadza organ prowadzący Ewidencję Gruntów i Budynków, czyli Starosta w oparciu o sporządzoną dokumentację geodezyjną,
  • podział prawny – w przypadku tego podziału dochodzi do zmian podmiotowych np. przeniesienia prawa własności wyodrębnionych działek ewidencyjnych.